ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศพส.จ.มห.)  

ศพส.ชาติ
---------------------------------
ศพส.มท.
---------------------------------
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
---------------------------------
สำนักงาน ปปส.
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงยุติธรรม
---------------------------------
กฎ/ระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด
---------------------------------
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
---------------------------------
ยาเสพติดให้โทษ
---------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จังหวัดมุกดาหาร จับกุมยาบ้า 36,366 เม็ด
วันที่ 03 ต.ค. 2557
ข่าว/กิจกรรม
30 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มห.เป็นประธานประชุมคณะกรรกมการ/คณะอนุกรรมการ ศพส.จ.มห. ครั้งที่ 9/2557
วันที่ 03 ต.ค. 2557
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ 23 กันยายน 2557 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด ศพส.จ./อ. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558
วันที่ 24 ก.ย. 2557
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ ๑๐ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 19 ก.ย. 2557
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รอง ผวจ.มห.เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 25 ส.ค. 2557
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รอง ผวจ.มห. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เยาวชนอาสารักษาดิแดน (ย.อส.) ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน
วันที่ 19 ส.ค. 2557
อ่านทั้งหมด >>
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
  จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดระเบียบสังคมตรวจสถานบริการและร้านคาราโอเกะ บริเวณรอบหอแก้วมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 56
  จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ( 25 ตาสับปะรด ) จังหวัดมุกดาหาร
  การประชุมร่วมระหว่างอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร - เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต วันที่ 9 ส.ค. 56
  การประชุมคณะกรรมการร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๖
  จังหวัดมุกดาหาร เปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 4/2556
  การประชุมคณะเจ้าหน้าที่เลขานุการจังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมฯ แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนไทย-ลาว
  โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"ลูกผู้ชายทำดีเพื่อแม่"เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
อ่านทั้งหมด >>
 
จาก สปช.จ.มุกดาหาร คลิก...
เว็บเมล์ ศพส.จ.มห.
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศพส.จ.มห) | Admin
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 413