ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศพส.จ.มห.)  

ศพส.ชาติ
---------------------------------
ศพส.มท.
---------------------------------
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
---------------------------------
สำนักงาน ปปส.
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงยุติธรรม
---------------------------------
กฎ/ระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด
---------------------------------
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
---------------------------------
ยาเสพติดให้โทษ
---------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ 31 กรกฏาคม 2557 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มห. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ศพส.จ.มห
วันที่ 31 ก.ค. 2557
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ 30 กรกฏาคม 2557 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มห.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา(หลักสูตรวิทยาการครู ข)
วันที่ 31 ก.ค. 2557
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่จังหวัดมุกดาหาร (Mobile Team)ชุดที่ ๑ รุกเข้าในพื้นที่เป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
วันที่ 24 เม.ย. 2557
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่จังหวัดมุกดาหาร (Mobile Team)รุกเข้าในพื้นที่เป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
วันที่ 23 เม.ย. 2557
ข่าว/กิจกรรม
๒๑ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมครอบครัวราษฎรผู้ยากจนอนาถา บ.ป่าชาด ต.ป่าไร่ และ บ.หนองกระยัง ต.นาสะเม็ง อำเภอดอนตาล และได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือในเบื้องต้น
วันที่ 22 เม.ย. 2557
ข่าว/กิจกรรม
ทหารยึดรถลักลอบขนไม้ชิงชันในโกดังริมฝั่งโขงเตรียมส่งออกนอกประเทศ
วันที่ 22 เม.ย. 2557
อ่านทั้งหมด >>
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
  จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดระเบียบสังคมตรวจสถานบริการและร้านคาราโอเกะ บริเวณรอบหอแก้วมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 56
  จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ( 25 ตาสับปะรด ) จังหวัดมุกดาหาร
  การประชุมร่วมระหว่างอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร - เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต วันที่ 9 ส.ค. 56
  การประชุมคณะกรรมการร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๖
  จังหวัดมุกดาหาร เปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 4/2556
  การประชุมคณะเจ้าหน้าที่เลขานุการจังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมฯ แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนไทย-ลาว
  โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"ลูกผู้ชายทำดีเพื่อแม่"เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
อ่านทั้งหมด >>
 
เว็บเมล์ ศพส.จ.มห.
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
 
  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศพส.จ.มห) | Admin
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 413