ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศพส.จ.มห.)  

ศพส.ชาติ
---------------------------------
ศพส.มท.
---------------------------------
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
---------------------------------
สำนักงาน ปปส.
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงยุติธรรม
---------------------------------
กฎ/ระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด
---------------------------------
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
---------------------------------
ยาเสพติดให้โทษ
---------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
อำเภอเมืองจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 57
วันที่ 26 ก.พ. 2558
ข่าว/กิจกรรม
31ต.ค.57เวลา 09.00น.ผวจ./ผอ.ศอ.ปส.จ.มุกดาหารเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศอ.ปส.จ.มห. ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 31 ต.ค. 2557
ข่าว/กิจกรรม
30 ต.ค. 2557 ศพส.อ.ดงหลวง ร่วมกับกองร้อย อส.อ.ดงหลวงที่ ๘ ออกตัดฟันกัญชา ที่บ้านหนองหมู ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง
วันที่ 31 ต.ค. 2557
ข่าว/กิจกรรม
28 ต.ค 57 ประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2557
วันที่ 28 ต.ค. 2557
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ 15 ต.ค. 57 ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร ยกกำลังขึ้นไปตัดฟันกัญชา 1 งาน พื้นที่ บ.หนองหมู ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
วันที่ 27 ต.ค. 2557
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จังหวัดมุกดาหาร จับกุมยาบ้า 36,366 เม็ด
วันที่ 03 ต.ค. 2557
อ่านทั้งหมด >>
 
  อบรมสกักั้นยาเสพติด ปปส.ภาค 4 รร.มุกดาหารแกรนด์ ห้องสร้อยสุวรรณา
  ประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยจังดวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 28 ต.ค. 57 ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฯ
  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
  จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดระเบียบสังคมตรวจสถานบริการและร้านคาราโอเกะ บริเวณรอบหอแก้วมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 56
  จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ( 25 ตาสับปะรด ) จังหวัดมุกดาหาร
  การประชุมร่วมระหว่างอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร - เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต วันที่ 9 ส.ค. 56
  การประชุมคณะกรรมการร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๖
  จังหวัดมุกดาหาร เปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 4/2556
อ่านทั้งหมด >>
 
จาก สปช.จ.มุกดาหาร คลิก...
เว็บเมล์ ศพส.จ.มห.
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศพส.จ.มห) | Admin
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 413