ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศพส.จ.มห.)  

ศพส.ชาติ
---------------------------------
ศพส.มท.
---------------------------------
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
---------------------------------
สำนักงาน ปปส.
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงยุติธรรม
---------------------------------
กฎ/ระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด
---------------------------------
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
---------------------------------
ยาเสพติดให้โทษ
---------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ศพส.จ.มห. ประชุมพิจารณาแนวทางการเปิดดำเนินการสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
วันที่ 11 เม.ย. 2557
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการบำบัดรักษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่โรงแรมแกรนด์โฮเทล
วันที่ 09 เม.ย. 2557
ข่าว/กิจกรรม
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่แพร่ระบาดระดับอำเภอ(ตอนใน)
วันที่ 27 มี.ค. 2557
ข่าว/กิจกรรม
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตำรวจมุกดาหารยึดเก๋งขนไม้พะยูงมูลค่ากว่า 3 แสนบาท
วันที่ 25 มี.ค. 2557
ข่าว/กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE นอกสถานศึกษาและในชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 24 มี.ค. 2557
ข่าว/กิจกรรม
๑๗ มี.ค. ๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รอง ผวจ.มห. ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ เป็นประธานนำคณะอนุกรรมการฯ ตรวจติดตามนิเทศ ศพส.อ.คำชะอี ที่ห้องประชุม อ.คำชะอี
วันที่ 18 มี.ค. 2557
อ่านทั้งหมด >>
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
  จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดระเบียบสังคมตรวจสถานบริการและร้านคาราโอเกะ บริเวณรอบหอแก้วมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 56
  จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ( 25 ตาสับปะรด ) จังหวัดมุกดาหาร
  การประชุมร่วมระหว่างอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร - เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต วันที่ 9 ส.ค. 56
  การประชุมคณะกรรมการร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๖
  จังหวัดมุกดาหาร เปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 4/2556
  การประชุมคณะเจ้าหน้าที่เลขานุการจังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมฯ แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนไทย-ลาว
  โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"ลูกผู้ชายทำดีเพื่อแม่"เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
อ่านทั้งหมด >>
 
เว็บเมล์ ศพส.จ.มห.
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
 
  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศพส.จ.มห) | Admin
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 413