ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศพส.จ.มห.)  

ศพส.ชาติ
---------------------------------
ศพส.มท.
---------------------------------
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
---------------------------------
สำนักงาน ปปส.
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงยุติธรรม
---------------------------------
กฎ/ระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด
---------------------------------
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
---------------------------------
ยาเสพติดให้โทษ
---------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
MOBILE TEAM
วันที่ 05 ส.ค. 2558
ข่าว/กิจกรรม
รายงานผลการจับกุมยาเสพติด อ.นิคมคำสร้อย
วันที่ 18 มี.ค. 2558
ข่าว/กิจกรรม
ชุดจัดระเบียบสังคมฯบูรณาการออกตรวจสถานประกอบการหอพักตาม พรบ.หอพักพศ.2507
วันที่ 17 มี.ค. 2558
ข่าว/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดน อำเภอหว้านใหญ่
วันที่ 17 มี.ค. 2558
ข่าว/กิจกรรม
ศอ.ปส.จ. ออกนิเทศงานอำเภอหนองสูงและอำเภอคำชะอี
วันที่ 17 มี.ค. 2558
ข่าว/กิจกรรม
อำเภอเมืองจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 57
วันที่ 26 ก.พ. 2558
อ่านทั้งหมด >>
 
  ประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 28 เม.ย. 58 ณ ห้องประชุม(2) สนง.สสจ.มห.
  อบรมสกักั้นยาเสพติด ปปส.ภาค 4 รร.มุกดาหารแกรนด์ ห้องสร้อยสุวรรณา
  ประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยจังดวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 28 ต.ค. 57 ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฯ
  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
  จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดระเบียบสังคมตรวจสถานบริการและร้านคาราโอเกะ บริเวณรอบหอแก้วมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 56
  จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ( 25 ตาสับปะรด ) จังหวัดมุกดาหาร
  การประชุมร่วมระหว่างอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร - เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต วันที่ 9 ส.ค. 56
  การประชุมคณะกรรมการร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวันนะเขต ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๖
อ่านทั้งหมด >>
 
จาก สปช.จ.มุกดาหาร คลิก...
เว็บเมล์ ศพส.จ.มห.
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศพส.จ.มห) | Admin
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 413